വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം (ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0) 

ONLINE CLASSES FOR PLUS ONE (FIRST BELL 2.0)

ONLINE VIDEO CLASSES FOR XI
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0) പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FEBRUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 Plus One Botany Class 19 (08/02/2022)
JANUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 Plus One Botany Class 16 (29/01/2022)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 Plus One Botany Class 14 (28/01/2022)

DECEMBER 2021