എസ്. എസ്. എല്‍. സി. മലയാളം ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളെ (FOCUS AREA) ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യശേഖരം
Kerala SSLC Exam 2021 March- Focus Areas for Malayalam
ഈ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തെ എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. പൊതുപരീക്ഷകള്‍ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 17-ന്‌ ആരംഭിക്കുകയാണ്‌. 
ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്. എസ്. എല്‍. സി. മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ  ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളെ (FOCUS AREA) ഉള്‍പ്പെടുത്തി  തയ്യാറാക്കിയ OBJECTIVE TYPE ചോദ്യങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ചോദ്യശേഖരം. 
👉മലയാളം

* അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
യുണിറ്റ്‌ 1- ജീവിതം പടര്‍ത്തുന്ന വേരുകള്‍

യുണിറ്റ്‌ 2 - നിലാവുപെയ്യുന്ന നാട്ടുവഴികള്‍

* കേരളപാഠാവലി
യുണിറ്റ്‌ 1- കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം

യുണിറ്റ്‌ 2 - അനുഭൂതികള്‍ ആവിഷ്കാരങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here