പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളുടെ (FOCUS AREA) ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഈ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തെ ഹയർസെക്കണ്ടറി / വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി  പൊതുപരീക്ഷകള്‍ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 17-ന്‌ ആരംഭിക്കുകയാണ്‌. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ നമുക്ക്‌ കുട്ടികളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

Kerala HSST Exam 2021 March- Focus Areas Questions and Answers for All Subjects  | FOCUS AREA STUDY NOTES for 12 Class Students - All Subjects.

PLUS TWO എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെയെല്ലാം പി.ഡി.എഫ്. ഫയലുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

PLUS TWO FOCUS AREA- NOTES ALL SUBJECTS

👉STUDY NOTES: CHEMISTRY

👉STUDY NOTES: ZOOLOGY

👉STUDY NOTES: ACCOUNTANCY

👉STUDY NOTES: ECONOMICS

👉SSLC FOCUS AREA NOTES: All Subjects


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here